English | Shqip

Ballina

Shtëpia e Ankandeve e Kosovës -ShAK – është entiteti i parë i këtij formati në Kosovë, që pretendon të sjell përvojat nga jashtë vendit dhe ato nga brenda.

Ideja është që palët që shesin të kenë një vend ku mund te ekspozojnë gjërat për shitje në një kohë më të gjatë, disa ditë me rradhë, gjërat të reklamohen në opinionin publik në forma më të ndryshme, ashtu që informata të depërtojë gjithandej. E gjithë kjo do të përcjellet nga një organizim nga stafi i dedikuar i Shtëpisë së Ankandeve. Reklamimi përfshin shpalljet në gazetat ditore, në radio e TV, nëpërmjet sms-ve, e-mail-ave, facebook-ut, ne web faqen www.merrjep.com, dhe web faqes së Shtëpisë së Ankandeve, ku do të postohen listat e shitjeve. Në fund të procesit, pala që shet do të marrë çmimin e ofruar, ndërsa ShAK do të ndal një provizion të vogël.

Klientët e interesuar për blerje, në anën tjetër, gjithashtu do te kenë një vend referimi dhe në këtë mënyre që të gjithë do të mund të përfitojnë nga aktiviteti i ankandeve.

Shtëpija e Ankandeve e Kosovës do të quajë sukses aktivitetin e saj, nëse edhe shitësit potencial të gjësendeve e edhe blerësit mbesin të kënaqur.